กายภาพบำบัด ชลบุรี แก้ปวดหลัง
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกฝังเข็ม ชลบุรี
คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

คลินิกกายภาพบําบัด ชลบุรี สาขาอมตะ

การฝังเข็มในโรคกล้ามเนื้อหดเกร็ง

     โรคปวดกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบบ่อยมาก ซึ่งนิยามของโรคนี้ คือ กลุ่มอาการปวดจากปมกล้ามเนื้อหดตัวซึ่งเป็นบริเวณที่ขาดเลือดไปเลี้ยงและแสดงอาการปวดออกมาเฉพาะแบบตามแต่กล้ามเนื้อนั้นๆ และทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีอาการชา รวมถึงระบบประสาทอัตโนมัติผิดปกติ เช่น เวียนศีรษะ ตาพร่ามัว ตาแดง น้ำตาไหล

การฝังเข็มเฉพาะที่ (Dry needling puncture or Trigger point release)

การฝังเข็มเฉพาะที่ (Dry needling puncture or Trigger point release) เป็นการใช้เข็มคลายกล้ามเนื้อตามแนวการรักษาแผนตะวันตก ใช้เพื่อคลายกล้ามเนื้อเฉพาะจุดที่เกิดจากการหดเกร็งของใยกล้ามเนื้อ การหดเกร็งดังกล่าวทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นขาดเลือดไปเลี้ยงและมีอาการปวด ชา หรืออ่อนแรงตามมา การฝังเข็มเฉพาะที่เป็นการรักษาโดยใช้เข็มคลายปมกล้ามเนื้อ เพื่อให้มีการเรียงตัวใหม่ของใยกล้ามเนื้อ รวมทั้งทำให้เลือดกลับมาเลี้ยงบริเวณดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้นและนำพาของเสียที่เกิดขึ้นออกนอกกล้ามเนื้อ จึงช่วยระงับปวด

การทำกายภาพบำบัด (Physical Therapy)

     การทำกายภาพบำบัดเป็นการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ทั้งพลังงานความร้อน ความเย็น คลื่นเสียงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ให้ความร้อนลึกเช่น อัลตราซาวน์ Short Wave Diathermy และเครื่องมือทางกายภาพอื่นๆ เช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าระงับปวด เครื่องดึงคอและดึงหลัง นอกจากนั้นยังมีการใช้การรักษาด้วยมือ เรียกว่า Manipulation & Mobilization การยืดกล้ามเนื้อ (Stretching exercise) การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ รวมทั้งการสอนเทคนิกการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกวิธี