กายภาพบำบัด ชลบุรี แก้ปวดหลัง
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกฝังเข็ม ชลบุรี
คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

โปรโมชั่นทำกายภาพบำบัด

โปรโมชั่น รักษาปวดหลัง,หมอนรองกระดูกกดทับเส้น,กายภาพบำบัด,ฝังเข็ม ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2560

 โปรโมชั่น คลินิก กายภาพบำบัด ชลบุรี คลินิคเวชกรรมเฉพาะทาง ปราณธร หมอสุพรรณี

แบบเหมาจ่ายรายเดือน ไม่จำกัดครั้ง.

เหมาจ่ายรายเดือน รายการละ 1,000 บาท
(เช่น จำนวน 3 รายการ 3,000 บาท, จำนวน 4 รายการ 4,000 บาท) ระยะเวลาภายใน 1 เดือน
(เวลาให้บริการ วันจันทร์-พฤหัสบดี 9:30 - 17:00 น., วันเสาร์ - อาทิตย์ 11.00-20.00 น. )
หมายเหตุ สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมการรักษาได้ หากมีอาการเปลี่ยนแปลง และหากมีการเพิ่ม
การรักษาจากคอร์สที่เหมาจ่าย ทางคลินิคขออนุญาตคิดอัตราค่ารักษาในส่วนที่เพิ่มเติมตามราคา
ปกติในแต่ละครั้ง

แบบเหมาจ่ายรายเดือน ไม่จำกัดเวลา.

ซื้อคอร์สทำกายภาพบำบัด 5 ครั้ง ลดราคา 10%
ซื้อคอร์สทำกายภาพบำบัด 10 ครั้ง ลดราคา 20%
ระยะเวลาในการทำ 30 วัน นับจากวันที่เริ่มรายการ
ในช่วงเวลา 9:30 - 20:00 น. ทุกวัน ยกเว้น วันศุกร์

คลินิกฝังเข็ม ชลบุรีคลินิกฝังเข็ม, คลินิกชลบุรีคลินิกฝังเข็ม ชลบุรี ปราณธรคลินิกฝังเข็ม ปราณธร การแพทย์

คลินิกฝังเข็ม ชลบุรี ปราณธร การแพทย์
โทร. 038-284-4188 , 083-447-9188