กายภาพบำบัด ชลบุรี แก้ปวดหลัง
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกฝังเข็ม ชลบุรี
คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

 กลุ่มโรคจากการทำงาน (Office Syndrome)

 Office Syndrome คือ กลุ่มโรคที่พบได้บ่อยจากการทำงาน โรคในกลุ่มนี้มักจะเกิดจากการใช้งานท่าใดท่าหนึ่งซ้ำ หรือใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ โรคในกลุ่มนี้ได้แก่ ไมเกรนหรือปวดศีรษะเรื้อรัง ภาวะเสียสมดุล เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ชา ไม่มีแรง กระดูกสันหลังคดงอ ปวดแขน ปวดมือ ปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ เส้นประสาทข้อมือถูกกดทับ โรคประสาทหูเสื่อม เป็นต้น

โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับรากประสาท

โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับรากประสาท (Herniated disc) คือ โรคที่เกิดจากการแตกหรือการฉีกขาดของเยื่อหุ้มหมอนรองกระดูกซึ่งภายในจะมีลักษณะคล้ายเจลอยู่ระหว่างกระดูกแต่ละข้อ ทำหน้าที่กระจายน้ำหนักและลดแรงกระทำต่อกระดูกและข้อต่อกระดูก สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระดับกระดูกคอลงไปถึงกระดูกเอว พบได้มากในช่วงวัยทำงานหรือนักกีฬา เช่น ปั่นจักรยาน กอล์ฟ นักยกน้ำหนัก

การทำกายภาพบำบัดด้วยเครื่องช็อคเวฟ

Shock wave therapy (SWT) หรือการรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ เป็นทางออกสำคัญของการนำมารักษาอาการอักเสบเรื้อรังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรครองช้ำนี้ ถือเป็นต้นกำเนิดการรักษาที่ได้ผลชัดเจน มีผลงานวิจัยสนับสนุนมากมายมาร่วมสิบปี