กายภาพบำบัด ชลบุรี แก้ปวดหลัง
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกฝังเข็ม ชลบุรี
คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

ประวัติแพทย์

พญ. สุพรรณี อำนวยพรสถิตย์
  • พบ. แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ. รามาธิบดี ปี 2544
  • ประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรฝังเข็ม ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ปี 2545
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.รามาธิบดี ปี 2552
  • ปัจจุบัน ทำงาน รพ.สมิติเวชศรีราชา จ.ชลบุรี

ประวัติแพทย์
 
 

ประวัติ คลินิกปราณธรการแพทย์

2556 เปิดบริการสาขาพระยาสัจจา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
2560 เปิดบริการสาขาอมตะนคร เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

ขอบเขตการรักษา :
โรคกล้ามเนื้อ เส้นประสาท หมอนรองกระดูก กระดูกสันหลังตีบแคบ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคปวดข้อ ฝังเข็มคลายปมกล้ามเนื้อ คลายเครียด
บำรุงสุขภาพ ลดปวด กายภาพบำบัดลดปวด ไหล่ติด กล้ามเนื้ออ่อนแรง
อัมพฤต อัมพาต รักษาโรคทั่วไป

บริบท

     ทางทีมงานปราณธรการแพทย์ประกอบด้วยแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญ มีความมุ่งมั่นในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาท กระดูกและข้อ โรคอัมพฤต อัมพาต รวมถึงโรคทั่วไป เน้นการให้การรักษาแบบครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การใช้ยา การทำกายภาพบำบัด รวมถึงการฝังเข็มแนวผสมผสานทั้งแบบตะวันตกและแบบตะวันออก โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือ ให้ผู้ป่วยทุกท่านหายเป็นปกติโดยเร็วที่สุด สามารถกลับไปดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติและป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค โดยมาตรฐานวิชาชีพและเครื่องมืออันทันสมัยอย่างต่อเนื่อง