กายภาพบำบัด ชลบุรี แก้ปวดหลัง
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกฝังเข็ม ชลบุรี
คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

การป้องกันอาการปวดหลัง (Back Pain Prevention)

ความรู้ทั่วไป

- นั่งให้บ่อย และให้ระดับเข่าระดับเดียวกับสะโพกหรือต่ำกว่าเล็กน้อย, ไม่ควรนั่งเหยียดขา
- เลี่ยงการเอื้อม, ยกของเหนือศีรษะ หรือด้านหน้า, ก้มตัวไปด้านหน้า, ออกแรงดึงของทางด้านหน้า, อยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานๆ
นอน : ที่นอนไม่นิ่มเกินไป, นอนตะแคงงอสะโพกและเข่า
นั่ง : ในรถควรเลื่อนเก้าอี้ใกล้พวงมาลัยมากที่สุด อาจรองหมอนด้านหน้าพนัก
- ลุกขึ้นจากท่านั่ง ไม่ควรโน้มตัวมาด้านหน้ามากเกิน ให้ขยับตัวมาที่ขอบเก้าอี้และลุกในท่าหลังตรง
ยกของ :
- ยกของในท่าหลังตรงเสมอ
- ห้ามบิดหมุนลำตัว ให้ขยับปลายเท้าเพื่อเปลี่ยนทิศทางในขณะทำการยกของ
- ใช้กล้ามเนื้อขาเป็นตัวยกแทนกล้ามเนื้อหลัง
- ถือน้ำหนักให้ชิดลำตัวมากที่สุด
- เกร็งกล้ามเนื้อท้องขณะยกของ ห้ามกลั้นหายใจ
- เลี่ยงการเอื้อม ยกของเหนือศีรษะหรือด้านหน้า ก้มไปข้างหน้า ออกแรงดึงไปข้างหน้า อยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานๆ
งานบ้าน :
อุปกรณ์ต่างๆควรมีด้ามจับยาวเหมาะสมเพื่อเลี่ยงการก้มหรือเอื้อม, ถ้ำจำเป็นต้องยืนนานควรพักขาข้างหนึ่งบนกล่องสูง 9 นิ้ว, ยกของหนักๆด้านข้างแทนการยกด้านหน้า, หลีกเลี่ยงการขึ้นลงบันไดบ่อยๆ
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การทำงานหนักเกินกำลังนานๆ สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ความเครียด ความอ้วน รักษาท่วงท่าอิริยาบถให้เหมาะสมตามหลักชีวกลศาสตร์ กายบริหารเพื่อยืดกล้ามเนื้อ ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลังอย่างสม่ำเสมอ

การปรับท่วงท่าอิริยาบถให้เหมาะสมตามหลักชีวกลศาสตร์ท่ายืนที่เหมาะสม

การป้องกันอาการปวดหลัง (Back Pain Prevention)
- หลีกเลี่ยงการยืนในท่าที่ผิด
- พยายามเกร็งเขม่าพุงในทุกๆอิริยาบถ
- ยืนบนฐานที่กว้างพอ
- กระจายน้ำหนักตัวสลับแต่ละขาบ่อยๆแต่ไม่ลงน้ำหนักที่สะโพก
- วางขาบนม้าเล็กๆ กรณียืนนานๆ
- พยายามยืนย่อเข่าเล็กน้อย อย่าเหยียดเกร็งเข่าสุด
- สวมใส่รองเท้าที่เหมาะสม หัวรองเท้าไม่แคบเกินไป ส้นไม่สูงเกินไป
- พยายามขยับเขยื้อนตัวรอบๆ
- นั่งพัก 5 นาที ถ้ายืนนานยืนพิงฝาพนังและหย่อนหลังเป็นพักๆ

ท่านั่งที่เหมาะสม

การป้องกันอาการปวดหลัง (Back Pain Prevention)
- คอตรง
- พนักพิงหลังที่แข็งพอดี ทำมุม 90-100 °
- ข้อศอกงด 90° และมีที่วางแขน
- อยู่ในท่าหลังแอ่นตามธรรมชาติ
- งอสะโพกตั้งฉากกับหลัง
- สะโพกอยู่ในระดับเดียวกับเข่าหรือสูงกว่าเข่าเล็กน้อย
- ฐานเก้าอี้รองต้นขาพอดี ห่างจากข้อพับเข่า ~ 2 นิ้วมือ
- เท้ารองพอดีที่พื้นหรือมีม้ารอง

การดูแลในท่านั่ง

- หลีกเลี่ยงนั่งท่าใดท่าหนึ่งในเวลานาน
- หลีกเลี่ยงการนั่งที่ขา 2 ข้างวางบนม้ารองขา
- หลีกเลี่ยงนั่งบนเตียงหรือเก้าอี้ที่ยวบหรือนุ่มเกินไป
- หลีกเลี่ยงการนั่งท่าเหยียดขา 2 ข้างตรงเป็นเวลานาน
- หลีกเลี่ยงท่านั่งไขว่ห้าง
- หลีกเลี่ยงการนั่งที่เอียงขาทั้ง 2 ข้างอยู่ในข้างใดข้างหนี่งของเก้าอี้นานเกิน 10 นาที
- หลีกเลี่ยงท่านั่งหลังงอ
การป้องกันอาการปวดหลัง (Back Pain Prevention)

การยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างและขา

การป้องกันอาการปวดหลัง (Back Pain Prevention) การป้องกันอาการปวดหลัง (Back Pain Prevention)

การยืดกล้ามเนื้อโดยการแอ่นหลัง

การป้องกันอาการปวดหลัง (Back Pain Prevention) การป้องกันอาการปวดหลัง (Back Pain Prevention)

การฝึกกล้ามเนื้อหลัง

การป้องกันอาการปวดหลัง (Back Pain Prevention) การป้องกันอาการปวดหลัง (Back Pain Prevention)

การฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนบน

การป้องกันอาการปวดหลัง (Back Pain Prevention)

การออกกำลังลดหลังแอ่น

การป้องกันอาการปวดหลัง (Back Pain Prevention) การป้องกันอาการปวดหลัง (Back Pain Prevention)

เอกสารอ้างอิง

1. Low Back Syndromes : Integrated Clinical Management, Craig E. Morris 2006.
2. Musculoskeletal Interventions; Techniques for Therapeutic Exercise, Michael L., Barbara J., William E. 2007.
3. Back Stability : Integrating Science and Therapy 2nd ed, Christopher M. Norris 2008.
4. Clinical Orthopaedic Rehabilitation, An evidence-based approach 3rd ed ; S. Brent Brotzman, MD., Robert C. Manske, PT. 2011

เรียบเรียงโดย : สุพรรณี อำนวยพรสถิตย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู