กายภาพบำบัด ชลบุรี แก้ปวดหลัง
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกฝังเข็ม ชลบุรี
คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

การทำกายภาพบำบัด (Physical Therapy)

13798

การทำกายภาพบำบัด (Physical Therapy)

     การทำกายภาพบำบัดเป็นการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ทั้งพลังงานความร้อน ความเย็น คลื่นเสียงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ให้ความร้อนลึกเช่น อัลตราซาวน์ Short Wave Diathermy และเครื่องมือทางกายภาพอื่นๆ เช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าระงับปวด เครื่องดึงคอและดึงหลัง นอกจากนั้นยังมีการใช้การรักษาด้วยมือ เรียกว่า Manipulation & Mobilization การยืดกล้ามเนื้อ (Stretching exercise) การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ รวมทั้งการสอนเทคนิกการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกวิธี

จุดประสงค์ในการทำกายภาพบำบัด

- เพื่อบำบัดอาการปวดและอาการชา
- เพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ที่มีปัญหายึดติด
- เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรค
- เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกิดจากการใช้กล้ามเนื้อผิดท่า
- เพื่อกลับสู่การทำงานได้เป็นปกติโดยเร็วที่สุด

เครื่องมือทางกายภาพ

ได้แก่
- Hot pack /Cold pack ประคบร้อน ประคบเย็น เพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตและลดอักเสบ
- อัลตราซาวน์ (Ultrasound) เพื่อลดการอักเสบและการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนโลหิตช่วยให้อาการปวดลดลง
- Short Wave Diathermy เป็นเครื่องมือที่ให้ความร้อนลึกใช้ในการลดปวดของกล้ามเนื้อมัดลึก ช่วยสลายพังผืดบริเวณเอ็น ข้อต่อกระดูก
- เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าระงับปวด (Trans Electrical Nerve Stimulation) ใช้เพื่อลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ ทำให้ภาวะอักเสบและความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลง ช่วยลดอาการปวดและอาการปวดร้าวจากเส้นประสาทได้
- เครื่องดึงคอและดึงหลัง (Cervical / Lumbar traction) เป็นเครื่องดึงกระดูกคอและหลัง เพื่อช่วยลดการกดทับของเส้นประสาท เพิ่มการยืดหยุ่นของข้อต่อและลดการกดทับของข้อต่อ
- เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ (Electrical Stimulation) เป็นเครื่องที่ใช้ช่วยเพิ่มการหดตัวของกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันกล้ามเนื้อฝ่อลีบ และช่วยเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อ

กลุ่มโรคจากการทำงาน (Office Syndrome) กลุ่มโรคจากการทำงาน (Office Syndrome) กลุ่มโรคจากการทำงาน (Office Syndrome) กลุ่มโรคจากการทำงาน (Office Syndrome)

โดยที่คลินิกมีมีแพทย์เป็นผู้ดูแลและให้การวินิจฉัยโรคและมีทีมนักกายภาพผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและบำบัดเป็นประจำในเวลาเปิดทำการทุกวัน รวมทั้งมีอุปกรณ์ทางกายภาพอันทันสมัยเพื่อใช้ในการบำบัดร่วมด้วย

เอกสารอ้างอิง

1. Musculoskeletal Interventions : Techniques for Therapeutic Exercise, Michael L. & Barbara J. 2007.
2. Therapeutic Modalities for Physical Therapists, 2nd Edition : William E. Prentice 2002.
3. Physical Agents in Rehabilitation From Research to Practice, 2nd Edition : Michelle H. Cameron 2003.

เรียบเรียงโดย : สุพรรณี อำนวยพรสถิตย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู