กายภาพบำบัด ชลบุรี แก้ปวดหลัง
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกฝังเข็ม ชลบุรี
คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

การทำกายภาพบำบัดด้วยเครื่องช็อคเวฟ

Shock wave therapy (SWT) หรือการรักษาด้วยเครื่องช็อคเวฟ เป็นทางออกสำคัญของการนำมารักษาอาการอักเสบเรื้อรังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรครองช้ำนี้ ถือเป็นต้นกำเนิดการรักษาที่ได้ผลชัดเจน มีผลงานวิจัยสนับสนุนมากมายมาร่วมสิบปี

หัวยิง หรือ applicator ปัจจุบันพัฒนาขึ้นจนสามารถรวมศูนย์คลื่นกระแทกช็อคเวฟนี้ให้อยู่ในขนาดลำคลื่นและความลึกที่เหมาะสมแก่รักษา เรียกหัวยิงแบบนี้ว่าหัวยิงแบบ Smart Focus ซึ่งแตกต่างจากแบบดั่งเดิมซึ่งเป็นหัวยิงแบบ Radial (มีแรงกระแทกที่มากกว่า ทำให้มีอาการเจ็บหลังจากรักษามาก) หัวยิงแบบ Smart Focus นี้ คลื่นกระแทกที่ออกมามีความแรงที่ไม่มากจนเกินไป กระจายไปในเนื้อที่เฉพาะเจาะจงที่ไม่กว้างไม่แคบจนเกินไป ทำให้การวางแผนการรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟได้ผลดีมากโดยมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นในเกณฑ์ที่ผู้ป่วยยอมรับได้

การทำกายภาพบำบัดด้วยเครื่องช็อคเวฟ Focus shock wave therapy (FSWT) การทำกายภาพบำบัดด้วยเครื่องช็อคเวฟ Focus shock wave therapy (FSWT)

การทำกายภาพบำบัดด้วยเครื่องช็อคเวฟ Focus shock wave therapy (FSWT) การทำกายภาพบำบัดด้วยเครื่องช็อคเวฟ Focus shock wave therapy (FSWT)

โรคที่ได้ผลดีในการรักษา

คือ กลุ่มโรคกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อที่มีการอักเสบเรื้อรัง ได้แก่
1. ปวดฝ่าเท้าเรื้อรัง (โรครองช้ำ)/ปวดเอ็นร้อยหวาย
2. เอ็นข้อศอกอักเสบ (Tennis / Golfer Elbow)
3. ปวดไหล่เรื้อรัง ปวดข้อมือ พังผืดอุ้งมือ
4. ปวดเข่า / บาดเจ็บจากกีฬา
5. อาการปวดเรื้อรังในกล้ามเนื้อคอ บ่า หลัง
6. ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)

จำนวนนัดที่ใช้ในการรักษาแต่ละบริเวณอยู่ที่ 1500-2000 นัดในโรคที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของเอ็นพังผืด เช่นที่ส้นเท้า (โรครองช้ำ) ที่ข้อมือ (de Quervain) ที่ข้อศอก (Tennis elbow) โดยในแต่ละตำแหน่งของโรคอาจมีจุดเจ็บเพื่อรักษามากถึง 2-3 จุด แพทย์ผู้รักษาต้องเลื่อนหัวยิงวนหาจุดเจ็บเพื่อให้การรักษาตรงจุดจึงจะได้ผลดี

ผลสรุปจากการรักษาแต่ละครั้ง ถ้าผู้ป่วยเสร็จสิ้นการรักษาด้วยความรู้สึกไม่เจ็บปวดเลยในตอนท้าย อาการปวดที่เคยเป็นจากโรคนั้นมักจะหายไป 1-3 วัน แล้วจึงรู้สึกปวดขึ้นใหม่อีก แต่ปวดน้อยลงหรือห่างขึ้น เราจะทิ้งระยะห่างการรักษาครั้งถัดไป 1-2 สัปดาห์เพื่อให้โอกาสร่างกายซ่อมแซมการอักเสบเรื้อรังของโรคที่เป็นอยู่โดยธรรมชาติ ด้วยแนวทางการรักษาแบบ low energy strategy นี้ จำนวนครั้งการรักษา 2-5 ครั้งก็ให้ผลการรักษาที่เกินคาดมากแล้ว

คลื่นช็อคเวฟไม่ได้ก่อกำเนิดความร้อนเพื่อการรักษาใดๆทั้งสิ้น ทฤษฎีที่อธิบายการหายจากโรคอักเสบเรื้อรังของเอ็นพังผืดมีเพียงแต่กระตุ้นให้ร่างกายซ่อมแซมตนเองด้วยการสร้างการบาดเจ็บใหม่ให้ มีหลักฐานยืนยันถึงการซ่อมสร้างเซลใหม่และการเพิ่มขึ้นของการหล่อเลี้ยงจากระบบหลอดเลือด โดยเชื่อว่า ร่างกายได้ลืมการซ่อมสร้าง และยอมรับความเจ็บปวดเรื้อรังของโรคนั้นๆไปนานแล้ว โดยหยุดกระบวนการซ่อมสร้างตัวเองไป ส่วนอาการปวดที่ห่างหายไปใน 1-3 วันแรก อธิบายกันด้วยอานุภาพของแรงกระแทกซ้ำๆที่ทำให้รู้สึกชาด้าน มีหลักฐานยืนยันการหลั่งสารระงับปวดและระงับการอักเสบของเนื้อเยื่อที่ถูกยิงด้วยเรียบเรียงโดย : อาจารย์ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์ รพ. สุขุมวิท
เรียบเรียงโดย : พญ.สุพรรณี อำนวยพรสถิตย์
หมายเหตุ เครื่องช็อคเวฟแบบหัวโฟกัสนี้ มีแห่งเดียวในภาคเอกชลในจังหวัดชลบุรี